Saint-Gobain Distribution Denmark A/S' persondatapolitik

1. GENERELT

1.1 Hos Saint-Gobain Distribution Denmark A/S (”SGDD”) har databeskyttelse høj prioritet og vi vil altid overholde gældende lov.

 

1.2 I overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen oplyser SGDD hermed om en række forhold i forbindelse med SGDDs behandling af personoplysninger, herunder: 

1.3 Senest på tidspunktet for afgivelse af dine personoplysninger til os, vil vi oplyse dig om, hvilken persondata vi behandler, hvilken behandling og med hvilket formål, enten ved henvisning til denne privatlivspolitik, eller i form af særskilte oplysninger til dig, og eventuelt med anmodning om dit samtykke til behandlingen. Denne privatlivspolitik opdateres løbende, så kontrollér venligst datoen for at sikre, at du har den nyeste version.

 

1.4 Denne politik blev senest opdateret den 11. november 2021.

2. HVEM VI ER

2.1 SGDD er en del af Saint-Gobain-gruppen, som består af individuelle virksomheder i 67 lande. SGDD er en af gruppens danske virksomheder. For kontaktoplysninger se punkt 11. 

 

2.2 SGDD består af forskellige forretningsenheder repræsenteret ved bl.a. følgende brands: Brødrene Dahl, Protræ og Zupply. Når en af vores forretningsenheder/brands indsamler personoplysninger, er SGDD dataansvarlig for dine personoplysninger. SGDD beslutter således hvorfor og hvordan dine personoplysninger behandles.

 

2.3 SGDD kan i koncernregi have en legitim interesse i at videregive personoplysninger inden for koncernen til interne administrative formål.

3. BEHANDLING OG OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

SGDD behandler personoplysninger om dig til følgende formål:

 

3.1 Håndtering af forespørgsler samt levering af produkter og services

3.2 Oprettelse og administration af brugerkonto

3.3 Udførelse af kreditvurderinger

3.4 Udsendelse af nyhedsbreve mv.

3.5 Udførelse af markeds- og kundetilfredshedsundersøgelser

3.6 Chatbots på vores websites

3.7 Video- og fotooptagelser i vores butikker

3.8 Tilpasning, målretning og evaluering af vores online markedsføring

 

 SGDD behandler:

3.9 Udvikling og forbedring af SGDDs digitale tjenester

3.10 Øvrige formål

Derudover kan SGDD bruge dine oplysninger til at forhindre eller fastslå ulovlig aktivitet, beskytte eller håndhæve rettigheder og for at undgå eller imødegå sikkerhedsbrud, samt hvis det i øvrigt er nødvendigt for at overholde en juridisk forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f, henholdsvis art. 6, stk. 1, litra b, litra c, og litra f.

 

SGDD behandler derudover personoplysninger i forbindelse med betalingskrav, videreførelse af reklamationer til vores leverandører og andre retslige skridt. I sådanne tilfælde opbevarer og behandler vi dine personoplysninger indtil kravet, reklamationen eller tvisten er afsluttet, og dermed potentielt i længere tid end anført ovenfor.

4. HVOR DINE PERSONOPLYSNINGER STAMMER FRA

4.1 De i punkt 3 nævnte personoplysninger modtager SGDD fra dig, når du eksempelvis foretager en bestilling på vores webshop eller korresponderer med os. Oplysningerne kan også blive indsamlet automatisk i forbindelse med at du benytter vores butikker, hjemmesider, apps eller vores sider mv. på sociale medier.

5. SÆRLIGT OM COOKIES

5.1 SGDD benytter cookies på vores hjemmesider og apps til visse af de formål, der er nævnt ovenfor. Vi henviser til vores cookiepolitik for yderligere information.

6. SÆRLIGT OM SOCIALE MEDIER

6.1 Denne persondatapolitik gælder vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med vores tilstedeværelse på sociale medier, herunder på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn, i de tilfælde hvor der henvises til den.

7. OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

7.1 SGDDs leverandører og serviceudbydere

 

Som led i behandlingen anført i punkt 3 kan SGDD videregive dine personoplysninger til tredjeparter, der yder services til os eller direkte til dig på vores vegne i forbindelse med driften af vores forretning, herunder vores apps, hjemmesider mv. Sådanne tredjeparter kan eksempelvis omfatte cloud-service-udbydere (f.eks. hosting, nyhedsbreve og e-mail-administration), marketingsbureauer (herunder sociale medier), transportører, underleverandører af varer, udbydere af administrative services, kreditreferenceagenturer, agenter, underentreprenører, advokater eller revisorer.

 

Når SGDD bruger tredjeparts serviceudbydere, overlader SGDD kun personoplysninger, der er nødvendige for at de kan yde deres service, og SGDD har en kontrakt med den pågældende tredjepart, der opfylder kravene i databeskyttelseslovgivningen, hvilket blandt andet indebærer et krav om, at sådanne serviceudbydere opbevarer dine personoplysninger sikkert og fortroligt, og alene behandler dem i overensstemmelse med SGDDs specifikke instruktioner.

 

Hjemlen til denne behandling er persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og litra f.

 

7.2 Øvrige tredjeparter

 

I tillæg til ovenstående kan SGDD overføre dine personoplysninger:

Vi vil altid tage skridt til at sikre, at dine personoplysninger er beskyttede.

8. OVERFØRELSEL TIL TREDJEPARTER UDEN FOR EU/EØS

8.1 Nogle af de tredjeparter, som SGDD overfører personoplysninger til, kan være lokaliseret uden for EU/EØS. Når SGDD overfører dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS, som ikke har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i henhold til databeskyttelseslovgivningen, vil vi altid sikre, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger er på plads.

 

Overførsler vil derfor alene ske, hvis modtageren:

- i: er beliggende i et land som ifølge afgørelse truffet af Europa-Kommissionen har et tilstrækkeligt højt beskyttelsesniveau

- ii: har indgået en aftale med SGDD baseret på Europa-Kommissionens standardkontrakter samt aftale om supplerende sikkerhedsforanstaltninger

 

8.2 Nedenfor er et overblik over nogle af de centrale modtagere udenfor EU/EØS, som vi overfører personoplysninger til:

 

Modtager Land Beskyttelsesforanstaltning
Udbydere af analyseværktøjer og kommunikationstjenester til vores hjemmesider og apps, herunder Google LLC, Inc., LinkedIn Corporation, Adobe Inc. USA Eurpa Kommissions Standardaftale samt aftale om supplerende foranstaltninger

 

9. HVORDAN SGDD SØRGER FOR SIKKERHED OG FORTROLIGHED

9.1 SGDDs mål er at holde dine personoplysninger så sikre som muligt til enhver tid.  SGDD opretholder rimelige og passende, tekniske og organisatoriske foranstaltninger og har kontroller for at hindre hændelig eller ulovlig destruktion, tab, ændring eller uautoriseret adgang.

 

Alle medarbejdere og andre, der får adgang til dine personoplysninger, er underlagt fortrolighed.

10. DINE RETTIGHEDER

10.1 I henhold til gældende lov har du ret til at:

 

10.2 Du kan klage over SGDDs behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K, Danmark, www.datatilsynet.dk

 

10.3 Disse rettigheder kan udøves ved skriftlig forespørgsel sendt til SGDD, jf. punkt 11. SGDD vil svare inden for rimelig tid og i overensstemmelse med gældende regler.

11. KONTAKTOPLYSNINGER

11.1 Hvis du ønsker at kontakte os, skriv venligst til denne e-mailadresse: personoplysninger@sgdd.dk, og ellers via følgende:

 

Saint-Gobain Distribution Denmark A/S
CVR-nr. 81822514
Park Allé 370
2605 Brøndby
Danmark
Telefon +45 70 30 06 88
www.sgdd.dk