Saint-Gobain Distribution Denmark A/S' persondatapolitik

1. GENERELT

1.1 Hos Saint-Gobain Distribution Denmark A/S har databeskyttelse høj prioritet.

 

1.2 I overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen ("GDPR") forklarer denne politik, hvornår, hvorfor og hvordan vi som virksomhed, behandler personoplysninger under følgende overskrifter:

1.3 Senest på tidspunktet for afgivelse af dine personoplysninger til os vil vi oplyse dig om, hvilke data vi behandler om dig, og med hvilket formål, vi foretager behandlingen. Oplysningen vil enten ske via henvisning til denne privatlivspolitik, hvor en række gængse dataindsamlinger og formål er beskrevet, eller i form af særskilte oplysninger til dig, herunder eventuelt med anmodning om accept fra dig til behandlingen. Denne politik kan udvikle sig med tiden, så kontrollér venligst datoen på denne side for at sikre dig, at du har den nyeste version.

 

1.4 Denne politik blev senest opdateret den 24. juni 2020.

2. HVEM VI ER

2.1 Saint-Gobain Distribution Denmark A/S er en del af Saint-Gobain-gruppen (herefter kaldt "SG-gruppen") som består af individuelle virksomheder til stede i 67 lande. Saint-Gobain Distribution Denmark A/S er en blandt SG-gruppens danske virksomheder.

 

2 2 Saint-Gobain Distribution Denmark A/S (herefter kaldet "SGDD") består af forskellige forretningsenheder repræsenteret ved bl.a. følgende brands: Brødrene Dahl, Protræ, Zupply og Heradan. Når der er tale om, at en af vore forretningsenheder/brands indsamler personoplysninger, vil SGDD være den dataansvarlige for dine personoplysninger, og den der beslutter hvorfor og hvordan dine personoplysninger behandles.

 

2.3 Vi kan i koncernregi have en legitim interesse i at videregive personoplysninger inden for koncernen til interne administrative formål.

 

2.4 Hvor denne persondatapolitik henviser til "vi", "vores" eller "os" nedenfor, medmindre andet er nævnt, henviser dette til SGDD.

3. BEHANDLING OG OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler personoplysninger om dig til følgende formål:

 

3.1 Håndtering af forespørgsler samt levering af produkter og services

3.2 Oprettelse og administration af brugerkonto

3.3 Udførelse af kreditvurderinger

3.4 Udsendelse af nyhedsbreve mv.

3.5 Udførelse af markeds- og kundetilfredshedsundersøgelser

3.6 Video- og fotooptagelser i vores butikker

3.7 Tilpasse, målrette og evaluere vores online markedsføring, så den bedre matcher dine præferencer, ved brug af profilering baseret på statistiske oplysninger

Vi behandler:

Ud over de i overskriften nævnte formål bruges oplysningerne til at give dig rutevejledninger til vores butikker og til at give dig oplysninger om varesortimentet i den butik, du befinder dig i, således at du kan finde, scanne og købe varer i butikken via vores app samt for at sende dig målrettet markedsføring via app notifikationer. Behandlingshjemlen er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

3.8 Udvikle og forbedre vores digitale tjenester

3.9 Øvrige formål

Derudover kan vi bruge dine oplysninger til at forhindre eller fastslå ulovlig aktivitet eller beskytte eller håndhæve rettigheder og for at undgå eller imødegå sikkerhedsbrud, samt hvis det i øvrigt er nødvendigt for os at overholde en juridisk forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f, henholdsvis art. 6, stk. 1, litra b og litra c, og navnligt:

Vi behandler derudover personoplysninger i forbindelse med betalingskrav, videreførelse af reklamationer til vores leverandører og andre retslige skridt. I sådanne tilfælde opbevarer og behandler vi dine personoplysninger indtil kravet, reklamationen eller tvisten er afsluttet, og dermed potentielt i længere tid end anført ovenfor.

4. HVOR DINE PERSONOPLYSNINGER STAMMER FRA

4.1 De i punkt 3 nævnte personoplysninger modtager vi fra dig, når du eksempelvis foretager en bestilling på vores webshop eller korresponderer med os, men visse af oplysningerne kan også blive indsamlet automatisk i forbindelse med, at du benytter vores hjemmesider, apps eller vores sider mv. på sociale medier.

5. SÆRLIGT OM COOKIES

5.1 Vi benytter cookies på vores hjemmesider og apps til visse af de formål, der er nævnt ovenfor. Vi henviser til vores cookiepolitik for yderligere information.

6. SÆRLIGT OM SOCIALE MEDIER

6.1 Denne persondatapolitik gælder vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med vores tilstedeværelse på sociale medier, herunder på Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn og Twitter, i de tilfælde hvor der henvises til den. I visse tilfælde vil vi være fælles dataansvarlig med det respektive sociale medie, og vi henviser i den forbindelse til vores politik om fælles dataansvar, der i disse tilfælde vil være tilgængelig via vores profil på det pågældende sociale medie.

7. OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

7.1 Vores leverandører og serviceudbydere

Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjeparter, der yder services til os eller direkte til dig på vores vegne i forbindelse med driften af vores forretning, herunder vores apps, hjemmesider mv. Sådanne tredjeparter kan eksempelvis omfatte cloud-service-udbydere (f.eks. hosting, nyhedsbreve og e-mail-administration), marketingsbureauer (herunder sociale medier), transportører, underleverandører af varer, udbydere af administrative services, kreditreferenceagenturer, agenter, underentreprenører, advokater eller revisorer.

Når vi bruger tredjeparts serviceudbydere, overlader vi kun personoplysninger, der er nødvendige for at de kan yde deres service, og vi har en kontrakt på plads, der opfylder kravene i databeskyttelseslovgivningen, hvilket blandt andet indebærer et krav om, at sådanne serviceudbydere opbevarer dine personoplysninger sikkert og fortroligt, og alene behandler dem i overensstemmelse med vores specifikke instruktioner.

 

7.2 Øvrige tredjeparter

I tillæg til ovenstående kan vi overføre dine personoplysninger:

hvis vi er forpligtet til at oplyse eller dele personoplysninger for at overholde enhver juridisk forpligtelse, eller når denne oplysning er påkrævet i henhold til gældende love, retskendelser eller statslige bestemmelser, at opdage eller rapportere en forbrydelse, at håndhæve eller anvende vilkårene i vores kontrakter eller for at beskytte vores besøgende og kundernes rettigheder, ejendom eller sikkerhed.

Vi vil dog altid tage skridt til at sikre, at dine personoplysninger fortsat er beskyttede.

8. OVERFØRELSEL TIL TREDJEPARTER UDEN FOR EU/EØS

8.1 Nogle af de tredjeparter, som vi overfører personoplysninger til, kan være lokaliseret uden for EU/EØS. Når vi overfører dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS, som ikke har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i henhold til databeskyttelseslovgivningen, vil vi altid sikre, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger er på plads. Overførsler vil derfor alene ske, hvis modtageren:

8.2 Nedenfor er et overblik over nogle af de centrale modtagere udenfor EU/EØS, som vi overfører personoplysninger til:

 

Modtager Land Beskyttelsesforanstaltning
Udbydere af analyseværktøjer og kommunikationstjenester til vores hjemmesider og apps, herunder Google LLC, Twitter, Inc., LinkedIn Corporation, Adobe Inc. USA EU-US Privacy Shield

 

8.3 Du kan ved henvendelse få oplyst, hvorledes du kan få adgang til en kopi af overførselsgrundlaget.

9. HVORDAN VI SØRGER FOR SIKKERHED OG FORTROLIGHED

9.1 Vores mål er at holde dine data så sikre som muligt til enhver tid. Når vi har modtaget dine personoplysninger, opretholder vi rimelige og passende, tekniske og organisatoriske foranstaltninger og har kontroller for at forhindre hændelig eller ulovlig destruktion, tab, ændring eller uautoriseret adgang.

 

Alle medarbejdere og andre, der får adgang til dine personoplysninger, er underlagt fortrolighed.

10. DINE RETTIGHEDER

10.1 Med forbehold for gældende lov og visse undtagelser, begrænsninger eller omstændigheder, kan du have ret til at:

10.2 Du har også ret til at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K, Danmark, www.datatilsynet.dk

 

10.3 Disse rettigheder kan udøves ved skriftlig forespørgsel sendt til personoplysninger@sgdd.dk eller i øvrigt som anført under punkt 11. Der vil blive svaret inden for rimelig tid og i overensstemmelse med gældende regler.

11. KONTAKTOPLYSNINGER

11.1 Hvis du ønsker at kontakte os, skriv venligst til denne e-mailadresse: personoplysninger@sgdd.dk, og ellers via følgende:

 

Saint-Gobain Distribution Denmark A/S
CVR-nr. 81822514
Park Allé 370
2605 Brøndby
Danmark
Telefon +45 70 30 06 88
www.sgdd.dk